Transportförsäkring


När man som köpare / säljare står för risken är det mycket viktigt att teckna en transportförsäkring (varuförsäkring) som gäller för ”alla” skador på godset under transporten även för Gemensamt haveri.

Vem behöver transportförsäkring?

Den som riskerar att få sina varor skadade eller förlorade under en transport behöver en transportförsäkring. Vi hjälper dig gärna med förslag på försäkringslösningar.

Varuförsäkring

Vem som ”står risken” vid en transport av handelsvaror regleras av det avtal som upprättats (köpavtalet) eller de leveransklausuler som köpare och säljare kommit överens om enligt Incoterms 2010. Leveransklausulerna i köpavtalet avgör om säljaren eller köparen står risken och vem som ska försäkra godset under transporten.

Undvik riskerna – teckna en varuförsäkring

Vi rekommenderar att du tecknar en varuförsäkring för ditt gods.

Behövs transportförsäkring vid olika tillfällen?

Ja, vid olika tillfällen behövs en transportförsäkring. Vi kan hjälpa dig med försäkringsskyddet under transporter och även under uppehåll i samband med dessa transporter.

Intresseanmälan Transportförsäkring

Vi hjälper er gärna med transportförsäkring, kontakta oss så sköter vi resten!