Logistikföretaget AR Forwarding


A.R. Forwarding – Det personliga logistikföretaget


Välkommen till logistikföretaget med de stora musklerna. A.R. Forwarding AB är ett privatägt speditionsföretag med huvudinriktning på att ge personlig service samt att ta fram transportlösningar som är både miljö- och kostnadseffektiva.

Dörr – dörr (import och export)

Minska riskerna för förseningar i transportkedjan med våra ”Dörr – Dörr” lösningar inom både Sverige, Norden, Europa och övriga världen.

Dokumentation

All vår dokumentation uppfyller kraven som ICCs internationella regler ställer på oss som global speditör. Dokument som vi i egenskap av speditör ej får utfärda, informerar vi våra kunder som vad som krävs så att transporterna ej blir försenade.

Landtransporter / Distribution

Vi tar ansvar för att våra kunders transportuppdrag utförs lagligt samt levereras i tid. I egenskap av oberoende speditör kan vi erbjuda våra kunder de mest fördelaktiga transporterna inom Sverige, Nordén samt övriga Europa. Vi är inte låste till vissa leverantörer utan kan välja det som passar just för Dig.

Importförtullning / Tulldeklaration

Självklart är vi anslutna till Tullverkets TDS, och kan därmed erbjuda Dig som kund tjänster såsom tulldeklarationer samt hemtagningsanmälan. Låter du oss sköta dina importförtullningar / tulldeklarationer kan du fokusera på det du är bra på. Om vi tar ett helhetsgrepp om din tullhantering går vi god kännedom om dina varor och varuflöden och kan då lättare säkerställa att din tullhantering sköts på ett effektivt och korrekt sätt.

Kontakt / Bokning

Det som skiljer oss åt från många av våra konkurrenter är att vi anpassar oss efter Dig som kund. Hos oss behöver Du inte knappa Dig fram på telefonen. Den som svarar kan normalt ta hand om Dina bokningar. Naturligtvis så tar vi även emot bokningar via E-mail alt fax.

Kvalitets- och miljöpolicy


A.R. Forwarding AB är ett privatägt speditionsföretag som utför transporter, inom Sverige, Norden, Europa samt övriga världen. Vi vet att varje enskild transport medför energikonsumtion och föroreningar och därmed är skadlig för miljön.

Kvalitetsarbetet är en integrerad del av all vår verksamhet och bidrar till möjligheten att upptäcka och förebygga eventuella brister. Vi eftersträvar aktiv delaktighet, uppföljning av kvalitetsmålen, kvalitetsplanering och interna revisioner som är bra grunder för att möta dina krav som kund. Det handlar om att vi alltid skall leverera en tjänst som uppfyller ställda krav på kvalitet, tid och pris