Nyheter

 Uppdatering gällande samlastning under rådande situation i Göteborgs Hamn

 


Efter flera timmars förhandlingar i fredags mellan APMT och Hamnfyran så strandade återigen försöken att nå en överenskommelse mellan parterna. Det betyder att den aviserade spegellockouten i Göteborgs containerhamn från APMT blev ett faktum från den 19 Maj och kan sträcka sig till den 30 Juni.

Enligt uppgifter från APMT så kommer kapaciteten att reduceras till ca. 40% av normal kapacitet, vilket kommer att leda till stora förseningar som följd. Hamnen kommer att hålla öppet mellan 07-16 på vardagar vilket kommer att skapa stora problem för lastning/lossning av anlöpande fartyg samt långa köer
för bilar som skall hämta och lämna containers i hamnen.

Export:
För att i möjligast mån undvika problem och förseningar i Göteborg så kommer de rederier vi samarbetar med att lasta ut exportcontainers via alternativa svenska hamnar.
Undantaget är ACL till Nordamerika som har utlovat avsegling som planerat tills vidare. Vi kommer att bevaka denna utveckling noggrant och vidta förändringar om nödvändigt.
Som aviserat så kommer vi att ta ut ett ”Container relocation surcharge” för all exportlast som kommer att köras på bil till andra utlastningshamnar samt ett ”Rate additional” i de fall rederierna tar ut en högre sjöfrakt från aktuell hamn.

Import:
När det gäller importen så planerar flertalet rederier att routa containers via alternativa Svenska hamnar för att undvika Göteborgs hamn. Vi bevakar hur detta påverkar våra enheter löpande för att säkerställa ankomst och leverans av containers till terminal i Göteborg.
Merkostnaden för att köra dessa containers debiteras i form av ett ”Container relocation surcharge”, vilket vi newsade om redan i torsdags.

I den mån som rederier, hamnar, åkerier eller andra leverantörer tar ut ytterligare merkostnader på grund av den rådande situation, tvingas vi dessvärre att föra dessa vidare mot våra kunder.

Även om denna situation i Göteborgs containerhamn är helt utanför vår kontroll, så vill vi understryka att alla de olika rederiers organisationer har största fokus och beredskap för att lösa samtliga transporter på bästa möjliga sätt för er som kunder. Vi hoppas på er förståelse och kommer hålla er löpande informerade om utvecklingen.


 IMPORT - GÖTEBORG

Med anledning av rådande situation i Göteborgs Hamn, så vill vi härmed meddela att vi dessvärre kommer se oss nödgade att debitera samtliga extrakostnader som uppstår utanför vår kontroll i samband med konflikten och eventuell ankomst i annan hamn mot godsägarna. Kostnaderna kommer fördelas och debiteras per vikt/mått oavsett om bokat som FOB eller PPD.

Vi kommer att tillhandahålla er med information om vilka kostnader som påförs respektive uppdrag i takt med att vi delges information från rederier och andra inblandade aktörer.

Vi hoppas på er förståelse!


 
Situationen i Göteborgs Hamn

 

Vi vill informera om att vi noggrant följer utvecklingen i Göteborgs Hamn för att omedelbart kunna agera i händelse av att APMs aviserade lockout genomförs.

Export:
Vi kommer att kunna hantera alla era exportskeppningar trots eventuellt stopp eller förändringar i Göteborgs Hamn. Vi håller nu på att sammanställa de alternativ vi har för att kunna hålla en god service gentemot er som kund.

Vi har även möjlighet att lasta ut ert gods via Tyskland om det skulle behövas eller ni önskar detta. Dock till en annan prisbild.

Vårt mål är att kunna lasta ut ifrån Göteborg eller närliggande hamnar.


Import:
För vår importverksamhet kommer detta innebära ett avsevärt snävare fönster för att kunna hämta ut importcontainers från hamnen.
Tyvärr tvingas vi utgå från att detta, kombinerat med hamnens redan bristande effektivitet, kommer skapa stora problem att upprätthålla en fungerande importproduktion.
Vi arbetar tillsammans med vår terminal för att kartlägga konsekvenserna av APMs aktion och sätta upp en plan för att minimera påverkan i den utsträckning det är möjligt.


” Väg så tidigt som möjligt ”

1 juli 2016 blir det obligatoriskt att väga sjöcontainrar som skall på internationella transporter.
Två vägningsmetoder kan användas. Antingen vägs hela containern som en enhet (metod 1), eller så summeras alla delvikter för lasten och för tomcontainern (metod 2). För metod 2 krävs att transportköparen tillämpar en process i ett kvalitetsledningssystem eller inför en separat certifierad process för vägningen.
Syftet med reglerna är att få till stånd en ökad trovärdighet till stuvningsplanen för fartygen.
Mer information om de nya reglerna för containervägning finns på Transportstyrelsens webbplats. Se https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/containervagning 

Uppdatering i konflikten mellan Hamn 4:an och APM Terminals Gothenburg


Hamnarbetarförbundets avdelning fyra meddelade på torsdagsförmiddagen att man önskar fortsätta samtalen med arbetsgivaren APM Terminals utan hot om konfliktåtgärd. 


 ​​​​​​​We would like to inform you about the upcoming Swedish holidays during June. The following dates are national holidays meaning that  will be closed:
 
Monday June 6th         The Swedish National day
Friday June 24th          Mid-summer


 

Strejkåtgärder i Skandiahamnen

Publicerad 2016-04-26 


Från och med tisdagen den 26 april kommer verksamheten i APM Terminals i Göteborg att påverkas av strejkåtgärder från medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4.

Stridsåtgärden trädde kraft tisdagen den 26 april 2016 kl. 07.00 och pågår i 24 timmar. Den fortsätter torsdagen den 28 april 2016 med start kl. 07:00 och 24 timmar framåt.

Förbundet har presenterat en kravlista som APM Terminals inte kan tillmötesgå. Löpande dialog sker med kunderna för att minimera de negativa effekterna.

Strejken påverkar inte övriga terminaler i Göteborgs Hamn. 

Information från APM Terminal AB


Medlingen avbröts – strejk på APM Terminals idag


Vid det här laget kanske du redan nåtts av beskedet att medlingen mellan oss och Hamn 4an avbrutits och att en ny strejk väntar med start klockan 16.00 idag och 24 timmar framöver. Det är självklart mycket bekymmersamt och kommer ju tyvärr att drabba dig och våra andra kunder. 

Ja, ytterst kan man ju faktiskt kalla det ett försök att sätta krokben för den svenska exportindustrin som är beroende av fungerande hamnar för att kunna exportera på ett hållbart sätt.


 


Vi på A.R. Forwarding  jobbar stenhårt för att alltid erbjuda marknadens bästa service till och från Indien.

Vi vet att den Indiska marknaden är speciell för er.
Därför är vi på A.R. Forwarding extra stolta över att kunna presentera en ny direkttrafik från Delhi till Göteborg via Mundra, med en transittid på endast 29 dagar!

Kort om Delhi:
New Delhi är huvudstaden i Indien men har enbart 250 000 invånare, och betraktas som en förort till Delhi där det bor 16 miljoner människor

Delhi är den näst största staden i Indien efter Mumbai.


 

Konsekvenser av stormen Matthew

Vi vill göra er uppmärksamma på att stormen Matthew som dragit in över USA sannolikt kommer orsaka stora logistiska problem runt Miami och den södra östkusten.

Vår agent stängde sina kontor i Miami och Charleston redan i onsdags, och dessutom har flera terminaler stängt sen i onsdags/torsdags.

Vår agent  har gått ut med nedan information, där de bl.a. meddelar att stormen kan påverka avgångar, upphämtningar och leveranser i en till två veckor beroende på förödelsen.

 

Situationen i Göteborgs hamnVi tvingas tyvärr meddela att de senaste dagarna präglats av långa köer i hamnen, som tros bero på hamnens systembyte under den gångna helgen.
Under gårdagen rapporterades flera timmars väntetid för att få komma in och lyfta på enheter.

Kärraterminalen försöker minimera förseningar genom att hämta ut containers kvällstid men eftersom köerna återvänt idag,om än i mindre omfattning, kan vi inte utesluta att detta kommer påverka terminalens produktion.
​​​​​​​
Vi beklagar eventuella förseningar detta kan orsaka och ber om er förståelse.


​​​​​​​Fortsatta köer i hamnen
Som vi informerade i förra veckans news så har Göteborgs hamn haft stora problem med köer till följd av deras systembyte.
Situationen är ännu inte avhjälpt och vår terminal rapporterar dagligen köer upp emot 5 timmar för att kunna lasta på containers.

Effekten av detta blir att vi saknar möjlighet att hämta ut containers i samma takt som de anländer, och antalet containers som ligger kvar i hamnen ökar för varje dag.
Utöver generalla förseningar innebär detta också att vi har svårt att tillgodose önskemål om prioriteringar.

Vi hoppas att situationen snart skall normaliseras, men indikationerna vi får ger inte sken av någon ljusning inom de närmaste dagarna.
Därmed måste vi be om er förståelse inför detta som ligger utanför vår kontroll och kommer innebära omfattande förseningar av all import.Väntetider


Som ni känner till vid det här laget så är situationen i hamnen smått kaotisk.
I tillägg till det generella stöket så stängde dessutom APM ner terminalen under ca 60 minuter i morse på grund av problem med produktionssystemet N4, Navis.

Problemen har nu pågått i snart två veckor med omfattande förseningar till följd.
Hamnens ineffektivitet skapar även stora bekymmer för alla de åkare som hanterar upphämtningar av containrar, eftersom en dragning kan ta uppemot 4-5 timmar i värsta fall.

Kostnaden för detta har åkerierna tidigare absorberat, men nu har de inget val längre utan fr o m igår så har de börjat fakturera för väntetiden.
A.R.Forwarding AB  tvingas därför göra samma sak.

Ankommande importsändningar kommer fr.o.m. disponibeldatum 2016-10-20 belastas 35 SEK per w/m, minimum 35 sek, vilket i sin tur skall finansiera åkeriernas väntetid i hamnen.

​​​​​​​
Vi kommer givetvis hålla er uppdaterade så fort läget förändras och kostnaden kan avskaffas.

Situationen i Göteborgs hamn

Läget i hamnen är tyvärr oförändrat och vi får dagligen rapporter om upp emot 5-6 timmars kötid för att kunna hämta ut containers från mottagningsparken.
Terminalen försöker arbeta kvällar och helger, men eftersom flödet av containers är så lågt blir effektiviteten mycket lägre än vanligt.
Vi räknar därför med att förseningarna kommer fortsätta minst denna och nästa vecka.

På grund av den backlog som orsakats av hamnens systembyte har vi mycket begränsad möjlighet att tillgodose önskemål om prioriteringar.

Vi tackar för er förståelse inför detta som påverkar hela logistikbranschen.

APM skickade ut följande information sent igår eftermiddag:

Vi har fortfarande problem med tullklareringen av enheter och här krävs ytterligare systemuppdateringar för att lösa tullproblemen fullt ut. I detta läge bedömer vi att det kan ta cirka en månad innan problemen är helt lösta, men problemen kommer gradvis bli mindre omfattande.

Det är ett hårt tryck på Mottagningsparken och vi styr på daglig basis om maskinresurser från andra delar av verksamheten hit. Vi kan tyvärr inte utesluta att vi kommer att ha köer och längre väntetider veckan ut och en bit in i nästa vecka.

Ny direktservice från Atlanta till Göteborg


Vi har nu möjlighet att erbjuda en ny direktservice, från Atlanta till Göteborg (med start 31 oktober 2016). Vi kommer att ha veckoservice med en total transittid på 21 dagar.

Closing: tisdagar i Atlanta
ETD: måndagar från Savannah

En direktservice från Göteborg till Atlanta kommer att följa längre fram.

Vi har också möjlighet att erbjuda service från New York, Chicago och Atlanta till Göteborg

Så, börja boka redan nu!


Marknadsläget till/från ASIEN
 
Till våra kunder,
 
Vil vill härmed informera er lite angående marknadsläget för FEEB samt FEWB.
 
Far East Eastbound:
 
Det råder för närvarande mycket stor platsbrist på fartygen till Far East och vi förväntar att situationen kommer att fortgå året ut.
Alla slingor är påverkade vilket gör att planering för era framtida bokningar är ett krav. En forecast från er som gäller minst några veckor framöver ser vi som en stor fördel.
 
Vidare så aviserar man inställda avgångar. ”blank sailings”, i November men dessa förväntas även under December månad.
 
G6 allianserna (rederialliansen mellan NYK, MOL, Hyundai, OOCL, Hapag och APL) har redan nu annonserat nedan ”blank sailings” , de andra allianserna förväntas avisera liknande inom kort.
Loop7                    Vecka 51
EUM Service      Vecka 52
 
Som en konsekvens av situationen har vissa rederier implementerat emergency surcharges som EIS (equipment imbalance surcharge) och PSS med kort notis och vi räknar med att fler följer efter.

APMT-konflikten

Övertidsblockaden trädde i kraft igår 16.00 efter långa möten då parterna inte kommit närmare någon lösning på konflikten.
Hamnarbetarförbundet har varslat om punktstrejker som träder i kraft från och med 15 november och pågår till och med 18 november.

Vi och Kärraterminalen arbetar givetvis för att minimera påverkan på vår importservice, men om strejken genomförs tvingas vi tyvärr utgå från att fortsatta förseningar och turbulens är att vänta.

På exportsidan innebär det att vi får se över alternativa lösningar för att få iväg Ert gods enligt planerade avgångar.

Mer information följer i takt med att förhandlingarna utvecklas.

Information gällande exportlast under strejken

Med tanke på situationen i Göteborgs hamn, där osäkerhet råder huruvida containrar kommer att kunna lastas ut eller inte, har vi tagit fram olika alternativ att skeppa ut er last.

A.R.Forwarding AB kommer att bibehålla samma goda service som tidigare och vid behov ta fram en alternativ lösning för just din bokning.

Vi hoppas på er förståelse då situation står utom vår kontroll.ISituationen i hamnen & utlägg för väntetider

De senaste arbetsdagarna har köerna i hamnen blivit mindre och vi väljer därför att avskaffa det utlägg för väntetid som vi debiterat för importsändningar under den senaste perioden.

Importgods som överlåts från idag 14/11 kommer alltså inte debiteras en kostnad för väntetid i hamnen.

​​​​​​​

Till våra kunder

 
Situationen med den stora platsbristen till Fjärran Östern har tagit hela Europa med överraskning - volymerna är större än normalt på året.
Detta i kombination med blank sailings,  APMT s nya system Navis samt diverse aktioner av Hamn 4:an har skapat mer eller mindre kaos som påverkar samtliga trader.
 
Övertidsblockaden på APMT påverkar med lägre produktivitet. De stridsåtgärder som vidtages denna vecka beräknas dra ner kapaciteten till 40%.
Hamnarbetarna bryter dagarna – dvs jobbar ett par timmar och strejkar ett par timmar om vartannat.
 
APMT har erbjudit rederierna ett visst antal containerlyft som skall täcka in hela fartygsanlöpet.
Rederierna får  viss möjlighet att prioritera enheter  vilket i första hand är lastade importcontainers .
Tomma containers lossas i stor utsträckning inte vilket börjat leda till containerbrist.
​​​​​​​

​​​​​​​Chinese New Year 2017


Vi närmar oss Chinese New Year (CNY) som i år firas från 27.01.2017 till och med 02.02.2017, varpå all logistikaktivitet stängs ner och vi går in i "tuppens år".

Det är flera av våra avgångar från olika hamnar i Fjärran Östern som berörs av helgdagarna.
Sedan ett par år tillbaka gör vi en översikt över seglingarna före och efter CNY från respektive hamn, vilket visade sig väldigt uppskattat av er kunder.
Därför fortsätter vi såklart med det!
Vi måste dock reservera oss gällande den första avgången från samtliga hamnar direkt efter ledigheten, då vi tidigare sett en minskad produktion i samband med ”CNY”.
​​​​​​​Oväder i nordöstra USA

​​​​​​​
Vi har fått rapporter om att nordöstra USA just nu är hårt drabbat av oväder.

De stater som är drabbade och där åkerierna tvingats ställa in körningar är:
New Jersey, New York, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Connecticut, and Massachusetts.

Flertalet av dessa stater har förklarat undantagstillstånd och på grund av detta har endast utryckningsfordon och plogbilar tillstånd att vara igång.

VI ber alla våra kunder att vara medvetna om att dessa förseningar tyvärr kan komma att drabba er last då upphämtningar och leveranser påverkas av ovädret.

Åkerierna kommer att återuppta arbetet så fort som vädret klarnar upp och vägarna åter är öppna.
​​​​​​​Till våra kunder

Vi har tidigare informerat om den kritiska situationen på APMT i Göteborg. Läget har förvärrats och alla hamnens kunder drabbas kraftigt av konsekvenserna. Övertidsblockad och minskad produktivitet har pågått en längre tid och nu har även ett nytt strejkvarsel annonserats för tisdagen den 24/1.
Förra veckan var det stormstopp på APMT och driftsproblem med en av kranarna. Som ett försök att få undan den backlog som bildats bestämdes det att man tidigast får leverera containers två dagar före avgång. Detta har inte fått önskad effekt - istället har köerna vuxit och det är svårt att både få in och hämta ut enheter hos APMT.
På grund av begränsade arbetsinsatser i hamnen blir fartygsanlöpen tilldelade ett viss antal lyft. Rederierna prioriterar att lossa importlast och man lastar de exportcontainers man har möjlighet till. Lossa tomcontainers finns det inte tid till vilket blivit en av orsakerna till den stora containerbrist som nu råder.
Ett stort antal exportörer har sökt sig till alternativa hamnar men eftersom många av dessa inte har kapacitet nog för den stora godsanstormningen ser vi ökande problem med kortskeppningar och containerbrist. Det kan även vara utmanande att få tag
​​​​​​​på åkerier som har möjlighet att leverera containers till andra hamnar eftersom de redan jobbar för högtryck.
Hos många rederier råder nu bokningsstopp – man vill försöka bli av med de containers som står kvar på APMT innan man accepterar nya samt att det är ont om tomutrustning.


Uppdatering i konflikten mellan Hamn 4:an och APM Terminals Gothenburg


Hamnarbetarförbundets avdelning fyra meddelade på torsdagsförmiddagen att man önskar fortsätta samtalen med arbetsgivaren APM Terminals utan hot om konfliktåtgärd. 


 

Oväder i nordöstra USA


Vi har fått rapporter om att nordöstra USA just nu är hårt drabbat av oväder.

De stater som är drabbade och där åkerierna tvingats ställa in körningar är:
New Jersey, New York, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Connecticut, and Massachusetts.

Flertalet av dessa stater har förklarat undantagstillstånd och på grund av detta har endast utryckningsfordon och plogbilar tillstånd att vara igång.

VI ber alla våra kunder att vara medvetna om att dessa förseningar tyvärr kan komma att drabba er last då upphämtningar och leveranser påverkas av ovädret.

Åkerierna kommer att återuppta arbetet så fort som vädret klarnar upp och vägarna åter är öppna. 


 

Situationen i Göteborgs hamn

​​​​​​​

Som ni säkert är väl medvetna om vid det här laget har mycket av vår tid de senaste månaderna ägnats åt att följa händelseutvecklingen i Göteborgs hamn.

Ända sedan strejken i höstas har veckorna kantats av långa köer i hamnen, inställda anlöp, omdestinerade containers och nu senast med att vissa rederier börjat debitera en Congestion Surcharge för gods via Göteborg.

I de fall rederierna tar ut extra kostnader så som ”Congestion surcharge” (som i dagsläget endast debiteras på gods från Mumbai) eller väljer att omdestinera containers till andra hamnar på grund av situationen i Göteborg, så tvingas vi att ta ut motsvarande kostnader mot våra kunder.

Även om vi försökt avhjälpa förseningarna - bland annat genom att utöka vår egen nattlossning och ta hjälp av andra terminaler - skall vi inte sticka under stol med att våra lossningar tagit längre tid än vi själva önskat.

Vi går nu in i mars månad och även om vi gladdes åt beskedet att det senaste strejkvarslet drogs tillbaka ser vi med försiktighet på framtiden.
Problemen lär, dessvärre, inte försvinna i en handvändning.
Dock vill vi garantera er att vi jobbar oavbrutet för att minimera och eliminera de störningar som uppstår!

För de sändningar där ankomst- eller disponibeldatum påverkas kommer vi hålla er uppdaterade löpande vid eventuella ändringar.
Skulle ni samtidigt ha frågor eller undringar är ni såklart alltid välkomna att kontakta oss! 

 DAGENS INDUSTRI


På onsdag den 22 mars är vi där.....

Håll ögonen öppna !


Du har lagt till en ny text

Ändra texten till vad du vill

IndienIndien
Indien


Vi på A.R. Forwarding  jobbar stenhårt för att alltid erbjuda marknadens bästa service till och från Indien.

Vi vet att den Indiska marknaden är speciell för er.
Därför är vi på A.R. Forwarding extra stolta över att kunna presentera en ny direkttrafik från Delhi till Göteborg via Mundra, med en transittid på endast 29 dagar!

Kort om Delhi:
New Delhi är huvudstaden i Indien men har enbart 250 000 invånare, och betraktas som en förort till Delhi där det bor 16 miljoner människor

Delhi är den näst största staden i Indien efter Mumbai.


 

Belgisk vägskatt fr o m20160401


Från och med 20160401 så kommer Belgien att införa vägskatt på det belgiska
vägnätet. Med den nya vägskatten vill belgiska myndigheten verka för minskad belastning av vägnätet, samtidigt som man genererar inkomster för en bättre infrastruktur i landet.
 

Våra påskseder !


Man kan undra varifrån våra påskseder kommer, med ris och ägg och allt det där. Förklaringen är, att det handlar om symboler för våren, livets återkomst; äggen till exempel, har blivit påskens speciella rätt eftersom hönorna vid denna tid började värpa ägg igen. Dessutom var ju all mat innehållande ägg förbjuden under den föregående fastetiden. Med anledning härav förekom också lekar med äggen, såsom äggrullning och äggmålning, vilket ju lever kvar i våra tider. 
Påskbrasor och påsksmällare var förr ett medel att skydda sig mot påskhäxorna, som enligt gammal folktro for till Blåkulla på sina kvastar. Andra metoder att hindra att påskkärringarna gjorde ofog var att måla tjärkors på dörrarna och att sätta stål i trösklarna.
 
 

Paskbild 2016Paskbild 2016
Paskbild 2016
Flygplan rundFlygplan rund
Flygplan rund

General strike in Italy 17.03.2016 21:00 - 18.03.2016 21:00

Dear Customers,
 
Last night it was announced a general strike in Italy in which the union of the locomotive drivers and the rail terminal personnel is participating.
Due to this strike, departures between Busto – Herne – Malmö are going to be affected. At the moment, we have cancelations on both northbound and southbound trains.
 
Those cancelations will cause also delays and interruptions in other scheduled departures.